[DOTA2] วิธีการ stack ครีฟป่า 4 ชุดพร้อมกันด้วย Naga Siren

GuruXCing 10 ต.ค. 2557, 16:56

วิธีการ

1.naga จะต้องมีสกิลแยกร่าง

2.เดินไปยังจุดเริ่มต้นตามตำแหน่งในคลิบแล้วใช้สกิลแยกร่างในวินาที ที่ 30 ของแต่ละนาที

3.บังคับร่างแยกเดินแล้วกด Shift ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ร่างแยกเดินไปถึงครีพป่าแล้วเดินออกมาตรงเวลาพอดี โดยตำแหน่งที่กด Shift เดิน ให้สังเกตุจากธงในคลิบ

ปล.เป็นวิธีการที่ทำค่อนข้างยากต้องอาศัยการฝึกซ้อมก่อนใช้งานจริง
ผู้เขียน: GuruXCing
Fight if you can

Comments แสดงความเห็น

comments powered by Disqus